NAČINI ODVZEMA KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

 

Medicina je v zadnjih desetletjih izredno napredovala, zato je danes darovanje oz. odvzem KMC preprostejši. Odvzem poteka iz venske krvi in le v izjemnih primerih, ali če se darovalec tako odloči sam, iz kostnega mozga.

Odvzem iz venske krvi

Pridobivanje KMC iz venske krvi poteka ambulantno. Darovalec pet dni pred zbiranjem KMC prejema  dvakrat dnevno podkožno injekcijo zdravila, s katerim spodbudimo razmnoževanje krvotvornih celic v kostnem mozgu in njihovo prehajanje v kri.  S posebnim avtomatiziranim postopkom (afereza), ki traja 4 do 6 ur,  se ločijo krvotvorne matične celice od preostanka krvi in zberejo v posebno vrečko. Pri tem načinu zbiranja se darovalcu odvzamejo le krvotvorne matične celice, vse preostale sestavine krvi pa se mu vrnejo nazaj v obtok.

Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo stranski učinki, ki so podobni simptomom gripe, le da potekajo v veliko blažji obliki:

  • glavobol,
  • bolečine v mišicah in kosteh,
  • lažja slabost,
  • splošna utrujenost.

Stranski učinki so posledica jemanja zdravil, ki se uporabljajo ob pripravi na odvzem KMC iz venske krvi. Simptomi ponavadi zelo hitro izzvenijo, in sicer do 2 dni po zadnjem odmerku zdravil.

 


 

 

Odvzem iz kostnega mozga

Izjemoma se izvaja »klasični odvzem« kostnega mozga v splošni anesteziji, kjer s posebno sterilno iglo in brizgo iz ploščate medenične kosti na več mestih vsrkamo 2-3 % rdečega kostnega mozga. Postopek traja 1 do 2 uri. Kostni mozeg se v celoti obnovi v 4 do 6 tednih. Darovalca praviloma sprejmejo v bolnišnico dan pred zbiranjem, odide pa dan po zbiranju. Pred odvzemom kostnega mozga opravijo vse predpisane medicinske preiskave, tudi tiste, ki so potrebne za anestezijo. Teden ali dva pred zbiranjem se darovalcu odvzame njegova polna kri, ki mu jo po končanem odvzemu kostnega mozga vrnejo, s čimer nadomestijo odvzeti volumen tekočega tkiva.

Tveganje pri darovanju kostnega mozga je za darovalca minimalno. Možni so sicer izredno redki zapleti zaradi anestezije, le izjemoma pa lahko pride do krvavitev ali okužbe na mestih odvzema. Darovalci krajši čas (teden ali dva) na mestih odvzema občutijo blage bolečine.