TRANSFUZIJSKA SLUŽBA

Transfuzijsko službo v Sloveniji sestavljajo Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) s pripadajočimi centri za transfuzijsko dejavnost (Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica), Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor s priključenima enotama na Ptuju in v Murski Soboti ter Center za transfuzijsko medicino Celje. 

Vsi centri/enote transfuzijske službe izvajajo dejavnost zbiranja krvi v transfuzijskih ustanovah in na terenu.

Testiranja krvi in predelava v komponente potekajo na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani, Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijskem centru SB Celje. Določen del testiranja krvi (NAT) opravljamo zgolj na ZTM.

Predelano kri vračamo v centre/enote v skladu s potrebami in načrtom za oskrbo bolnišnic na njihovem območju.


ORGANIZIRANOST TRANSFUZIJSKE SLUŽBE: