Povezave

Ministrstvo za zdravje (http://www.mz.gov.si/)

Inštitut za varovanj zdravja (http://www.ivz.si/)

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (https://zdrzz.si/)

Rdeči križ Slovenije (http://www.rks.si/sl)

Območna združenja RKS  (http://www.rks.si/sl/Povezave/)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (http://www.jazmp.si/)

E-zdravstvo (http://www.ezdravstvo.si/)

Zdravniška zbornica Slovenije (http://www.zdravniskazbornica.si/)

Slovensko zdravniško društvo (http://www.szd.si/)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Združenje za transfuzijsko medicino

Društvo hemofilikov (http://www.drustvo-hemofilikov.si/)

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani ( http://www.mf.uni-lj.si/)

Visoka šola za zdravstveno nego v Ljubljani

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (http://www.vszn-je.si/)

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (http://www.vszv-sg.si/)

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (http://zlms.si/zbornica)

Lekarniška zbornica Slovenije (http://www.lek-zbor.si/)

 

Tuje povezave:

World Health Organisation / WHO (http://www.who.int/en/)

European Blood Alliance / EBA  (http://europeanbloodalliance.eu/)

International Haemovigilance Network / IHN (http://www.ihn-org.com/)

International Society Blood Transfusion / ISBT (http://www.isbtweb.org/)

American Association of Blood Banks / AABB (http://www.aabb.org/Pages/Homepage.aspx)