Kontakti

Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Centrala: (01) 54 38 100

Sprejemna pisarna za krvodajalce: (01) 54 38 140

Zdravnik pri pregledu krvodajalcev: (01) 54 38 113

Služba za krvodajalstvo: (01) 54 38 310                                                

Sprejemna pisarna za diagnostične storitve: (01) 54 38 169; UKC: (522) 27 25

Laboratorij za predtransfuzijske preiskave: (01) 54 38 171; UKC: (522) 28 72

Izdaja komponent krvi: (01) 54 38 111;  UKC:  (522) 38 62

Dežurna služba – izdaja krvi:  (01) 54 38 111; UKC  (522) 38 62

Dežurni laboratorij:(01) 54 38 196;  UKC (522) 28 72 

Dežurni zdravnik: (01) 54 38 117

Promet z zdravili na debelo: (01) 54 38 214, (01) 54 38 209

Logistika: (01) 54 38 104            

Tajništvo - uprava: (01) 54 38 241

Odnosi z javnostmi: (01) 54 38 245

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: dpo@ztm.si

 

Center za transfuzijsko dejavnost Izola: (01) 54 38 360

Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice: (01) 54 38 364

Center za transfuzijsko dejavnost  Nova Gorica: (01) 54 38 355

Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto: (01) 54 38 340

Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec: (01) 54 38 351 

Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje: (01) 54 38 346