Kontakti

Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana

Centrala: (01) 54 38 100

Tajništvo - uprava: (01) 54 38 241; central@ztm.si


Naročanje krvodajalcev na odvzem krvi/Sprejemna pisarna za krvodajalce: 
051/389 270;  051/671 147 ali 030/716 796, 01 54 38 140
krvodajalec@ztm.si


Služba za krvodajalstvo: 
(01) 54 38 310 


Oddelek za terapevtske storitve: (01) 54 38 115 ots.afereze@ztm.si

Naročanje pacientov: (01) 54 38 327 (115)

 

Odnosi z javnostmi: (01) 54 38 245; info@ztm.si 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: dpo@ztm.si


Pristojna oseba za obravnavo pacientovih pravic: brigita.lekse-golob@ztm.si


Zdravnik pri pregledu krvodajalcev: (01) 54 38 113                                      

Sprejemna pisarna za diagnostične storitve: (01) 54 38 169; UKC: (522) 27 25

Laboratorij za predtransfuzijske preiskave: (01) 54 38 171; UKC: (522) 28 72

Izdaja komponent krvi: (01) 54 38 111;  UKC:  (522) 38 62

Dežurna služba – izdaja krvi:  (01) 54 38 111; UKC  (522) 38 62

Dežurni laboratorij:(01) 54 38 196;  UKC (522) 28 72 

Dežurni zdravnik: (01) 54 38 117

Promet z zdravili na debelo: (01) 54 38 214, (01) 54 38 209

Logistika: (01) 54 38 104            

 

Center za transfuzijsko dejavnost Izola: (01) 54 38 360; ctd.iz@ztm.si

Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice: (01) 54 38 364; ctd.je@ztm.si

Center za transfuzijsko dejavnost  Nova Gorica: (01) 54 38 355; ctd.ng@ztm.si

Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto: (01) 54 38 340; ctd.nm@ztm.si

Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec: (01) 54 38 351; ctd.sg@ztm.si

Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje: (01) 54 38 346; ctd.tr@ztm.si