Kakovost

Sistem vodenja kakovosti

Zagotavljanje kar najbolj varnih in učinkovitih krvnih pripravkov je gibalo naše dejavnosti, zato smo na področju transfuzijske medicine vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki omogoča kar najboljše izpolnjevanje našega osnovnega poslanstva. Vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti predstavlja strateško usmeritev ZTM.

Pomembno vlogo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti je imela Služba vodenja sistema kakovosti (SVSK). V času od 2002 -2004 je SVSK vodila priprave za pridobitev certifikata ISO 9001:2000. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) nam je prvi certifikat podelil decembra 2004. Od takrat dalje vzdržujemo raven kakovosti in redno obnavljamo certifikat. Od leta 2016 se sistem vodenja kakovosti izvaja, vzdržuje in razvija v skladu s standardom ISO 9001:2015. Certifikat ISO 9001 vzdržujemo za področje dejavnosti preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki, preskrbe s celicami in tkivi, imunohematoloških preiskav, določanja označevalcev okužb, zagotavljanja varne transplantacije organov in tkiv ter prometa z zdravili na debelo. 


    

 

Od decembra 2017 je laboratorij ZTM, ki izvaja mikrobiološke preiskave vzorcev krvi, akreditiran pri Slovenski akreditaciji,  po standardu ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji - Zahteve za kakovost in kompetentnost.

Za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo in za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, ima ZTM dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Vsi medicinski laboratoriji na ZTM in CTD-jih imajo pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti laboratorijske medicine.

ZTM je tudi ustanova za tkiva in celice, kar nam omogoča opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Na oddelku za terapevtske storitve - Centru za kriobiologijo smo v  maju 2020 pridobili akreditacijsko listino  JACIE iz področja obdelave celic (Cell processing - minimally manipulated). Februarja 2023 je akreditacijsko listino JACIE pridobil še Center za afereze.  

ZTM je tako edina inštitucija v Sloveniji, ki je nosilec tega zahtevnega mednarodnega certifikata kakovosti za področje odvzemov, obdelave in shranjevanja KMC.

                  

 

Na ZTM je Center za tipizacijo tkiv od leta 2000 akreditiran pri Evropski Federaciji za Imunogenetiko (EFI). Akreditacija EFI je bila pogoj za vstop Slovenije v mednarodno neprofitno organizacijo za izmenjavo organov Eurotransplant ter nam omogoča sodelovanje z vsemi nacionalnimi registri znotraj svetovnega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic WMDA (World Marrow Donor Association).

 

Služba vodenja sistema kakovosti

Glavna aktivnost službe je vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti na ZTM, kot tudi v šestih priključenih Centrih za transfuzijsko dejavnost. Poleg tega obvladujemo dokumentacijo sistema kakovosti, izvajamo notranje in zunanje presoje, sodelujemo pri zunanjih presojah in inšpekcijskih nadzorih, ki jih izvajajo različni zunanji izvajalci, sodelujemo pri validaciji procesov,  kvalifikaciji opreme ter izvajamo ankete o zadovoljstvu odjemalcev in zaposlenih. 

Služba vodenja sistema kakovosti je dejavna tudi na področju izobraževanja. O sistemu vodenja kakovosti vodi predavanja za vse zaposlene in za nove kadre vseh poklicev ter sodeluje na tečajih transfuzijske medicine in pri drugih oblikah izobraževanja s tega področja.

Služba vodenja sistema kakovosti je bila decembra 2006 imenovana za Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za področje sistema vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti, kar smo z veliko mero odgovornosti opravljali vse do leta 2016.

Služba vodenja sistema kakovosti od svojega nastanka dalje skrbi za izpolnjevanje zahtev področne zakonodaje, pridobljenih standardov, dobre prakse ter interno določenih zahtev, hkrati skupaj s sodelavci vlaga napore v konstantno izboljševanje sistema vodenja kakovosti na ZTM. Pri tem nas vodi misel, da je le najboljše dovolj dobro za naše odjemalce.