Varstvo osebnih podatkov

Rezultat iskanja slik za gdpr

 

Spoštovani,

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

Skrb za varovanje in zaščito osebnih podatkov je ena naših najpomembnejših prioritet, zato Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) vzdržujemo in nadzorujemo vaše osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Za izvajanje transfuzijske in transplantacijske dejavnosti imamo zakonsko podlago, ki nam nalaga/omogoča zbiranje, uporabo, hranjenje in obdelavo  osebnih podatkov za določene namene. Za vse ostale primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

Katere podatke obdelujemo?

ZTM je t.i. upravljavec vaših osebnih podatkov. Na ZTM zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki ji pridobimo v procesu izvajanja storitev transfuzijske in transplantacijske dejavnosti ter  ostalih zdravstvenih storitev.

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo:

-          v skladu z zakonsko podlago,

-          za izvajanje nalog v javnem interesu,

-          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

-          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o  namenu informirali in za privolitev zaprosili.

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja procesov in storitev v okviru transfuzijske in transplantacijske dejavnosti, drugih zdravstvenih storitev ter s tem povezanih poslovnih procesov.  

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne  pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašim soglasjem (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani.  Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

Vaše podatke posredujemo drugim uporabnikom za namene izvajanja transfuzijske in transplantacijske dejavnosti na podlagi zakonodaje ali če imamo za to vašo privolitev.

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

  • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov;
  • V kolikor obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi vaše privolitve, lahko od nas kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov za katerega od opredeljenih namenov. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovite na e-naslov dpo@ztm.si in pri tem podrobno navedete, katere privolitve želite preklicati.
  • kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, pravico, da prejmete osebne podatke in pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu
  • pravico, da obdelavi osebnih podatkov ugovarjate
  • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu), če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na ZTM naslovite v pisni obliki na e-naslov: dpo@ztm.si

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, pri čemer vas o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo obvestimo.

ZTM lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Celotno besedilo Uredbe GDPR

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex

 

Kontaktni podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

e-mail: dpo@ztm.si

 

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,

e-mail: central@ztm.si

Telefon:(01) 5438 100

Fax:(01) 2302 224