Svet ZTM

Člani Sveta Zavoda RS za transfuzijsko medicino za mandatno obdobje 2018 - 2022:


Branka NEFFAT, predsednica Sveta

člana imenoval: Vlada RS s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018

Sebila BAJRIĆ, podpredsednica Sveta

člana imenoval: Zaposleni ZTM na internih volitvah 6. 2. 2018

Prof. dr. Peter ČERNELČ

člana imenoval:  Vlada RS s sklepom št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019

Klemen GANZITI

člana imenoval: Upravni odbor ZZZS s sklepom št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018

mag. David PUČKO

člana imenoval: Zaposleni ZTM na internih volitvah 6. 2. 2018

Tomaž RAMOVŠ

člana imenoval: Vlada RS s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018

Judith UNETIČ

člana imenoval: Vlada RS s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018