Svet ZTMSKLICI SEJ SVETA ZTM:

25. februar 2020 - 24. redna seja Sveta ZTM

28. januar 2020  - 23. redna seja Sveta ZTM