Svet ZTM

SVET ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Mandatno obdobje 2022–2026


PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA:

Mojca STOSCHITZKY (predsednica)
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

mag. Ingrid KOVŠCA PUŠENJAK
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

Danijel SIVKA
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

Aleksander BUCIK
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/7 dne 18. 3. 2022
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022


PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZZS:

Klemen GANZITI
Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 013-6/2022-DI/4 dne 31. 3. 2022 
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022


PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH:

Sebila BAJRIĆ
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino dne 15. 2. 2022 pod št. IP 1-182/22 
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

Urška DOLINAR
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino dne 15. 2. 2022 pod št. IP 1-182/22 
Pričetek mandata verificiran: 5. 5. 2022

 

Zadnja sprememba:  maj 2022