Svet ZTM

SVET ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Mandatno obdobje 2018–2022


PREDSTAVNIKI
USTANOVITELJA:

Mojca STOSCHITZKY (predsednica)
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021
Pričetek mandata verificiran: 29. redna seja, 25. 2. 2021

mag. Ingrid KOVŠCA PUŠENJAK
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021
Pričetek mandata verificiran: 29. redna seja, 25. 2. 2021

Andreja DRAGINC
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021
Pričetek mandata verificiran: 29. redna seja, 25. 2. 2021

Aleksander BUCIK
Imenovanje v Svet ZTM: Vlada Republike Slovenije  s sklepom št. 01414-2/2021/5 z dne 17. 2. 2021
Pričetek mandata verificiran: 29. redna seja, 25. 2. 2021


PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV ZZZS:

Klemen GANZITI
Imenovanje v Svet ZTM: Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sklepom št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018
Pričetek mandata verificiran: 1. redna seja, 20. 3. 2018


PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH:

Sebila BAJRIĆ
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018
Pričetek mandata verificiran: 1. redna seja 20. 3. 2018

Suzana ĐORĐEVIĆ
Imenovanje v Svet ZTM: Poročilo Volilne komisija Zavoda RS za transfuzijsko medicino z dne 7. 2. 2018
Pričetek mandata verificiran: 3. dopisna seja 13. 2. 2020

 

Zadnja sprememba:  februar 2021