Ceniki

 

Cenik KOMPONENT KRVI

 

Cenik ZDRAVIL

 

Cenik IMUNOHEMATOLOŠKIH STORITEV

        

Cenik VIROLOŠKIH STORITEV

            VIROLOŠKIH STORITEV "NUJNO"

 

Cenik STORITEV CENTRA ZA TIPIZACIJO TKIV

 

Cenik CELIČNIH IN TERAPEVTSKIH STORITEV

 

Cenik OSTALO