Ceniki

Zadnja sprememba: 01. 09. 2022

Cenik KOMPONENT KRVI

 

Nabor ZDRAVIL

 

Cenik IMUNOHEMATOLOŠKIH STORITEV

        

Cenik VIROLOŠKIH STORITEV

            VIROLOŠKIH STORITEV "NUJNO"

 

Cenik STORITEV CENTRA ZA TIPIZACIJO TKIV

 

Cenik CELIČNIH IN TERAPEVTSKIH STORITEV