Strokovni organi

Strokovni Svet ZTM, predseduje aktualni strokovni direktor


Razširjen strokovni kolegij za transfuzijsko medicino pri Ministrstvu za zdravje
, predsedujoča Marija Šeruga Doliška, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje
,
predsedujoča prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za transfuzijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu
, predsedujoči mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.