Strokovni organi

Strokovni Svet ZTM, predseduje aktualni strokovni direktor


Razširjen strokovni kolegij za transfuzijsko medicino, predsedujoči mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za transfuzijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, predsedujoča prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje