Strokovni organi

Strokovni Svet ZTM, predseduje aktualni strokovni direktor


Razširjen strokovni kolegij za transfuzijsko medicino pri Ministrstvu za zdravje, predsedujoča mag. Marjeta  Maček, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za transfuzijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, predsedujoča Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.


Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje