Certifikat DOD

                  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Revizorski svet Ekvilib inštituta je Zavodu RS za transfuziijsko medicino na podlagi dokumentacije in zastavljenih nalog in ciljev podelil pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec: Področje 4 – Zdravje in varnost pri delu (13. 9. 2022)

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije. Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in pri vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo.

Odgovornost do zaposlenih v zdravstvu je ključnega pomena, zato se je ZTM v skrbi za zaposlene in skupaj z njimi zavezal k družbeno odgovornemu delovanju.

Odgovornost kot vrednota pa ni usmerjena samo v lastno delovanje ampak pomembno posega tudi v družbeno in naravno okolje. Ko je v ospredju vsega delovanja in vedenja skrb za ljudi in naravo, lahko govorimo o družbeni odgovornosti.

Zaradi zavedanja o pomembnosti družbeno odgovornega delovanja se Zavod RS za transfuzijsko medicino zavezuje k družbeni odgovornosti. Družbena odgovornost postaja način našega delovanja in življenja, zato bomo sooblikovali spodbudno notranje in zunanje okolje ter skupno kakovostno prihodnost, za katero smo in moramo biti odgovorni vsi.