DEJAVNOST

Dejavnosti Zavoda RS za transfuzijsko medicino (ZTM)

Preskrba pacientov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo in pripravki iz krvi je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo. 

Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in Centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po celi Sloveniji.

Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki).

Preskrba s krvjo vključuje poleg krvodajalstva in zbiranja krvi še predelavo krvi, ki jo izvajamo na ZTM Ljubljana. Odvzeto enoto polne krvi, s fizikalnimi metodami, ločimo na njene posamezne sestavine oziroma krvne komponente: koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zmrznjeno plazmo. Med tem izvajamo postopke testiranja. Predelana in testirana kri se na Centre vrača po planu in potrebah. Pripravljenje komponente krvi do izdaje in klinične uporabe ustrezno hranimo. S stalnim spremljanjem zalog in porabe krvi ter sprotnim ukrepanjem skrbimo za nemoteno preskrbo in zdravljenje s krvjo.

 

 

ZTM oskrbuje trg tudi z zdravili iz krvi in nekaterimi rekombinantnimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili iz polne krvi ali s plazmaferezo od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazma, zbrana v Republiki Sloveniji za namene izdelave zdravil, se po predpisanih postopkih predela pri izbranem izvajalcu v tujini. Zdravila iz krvi so registrirana in proizvedena skladno z načelom dobre proizvodne prakse in Evropske farmakopeje. ZTM, skladno z zakonodajo, opravlja dejavnost prometa z zdravili na debelo.

V okviru dejavnosti ZTM izvajamo različne diagnostične storitve. Varnost krvi zagotavljamo s presejalnim testiranjem krvi na označevalce okužb, ki se prenašajo s krvjo. Za vso Slovenijo opravljamo tudi presejalno testiranje odvzetih enot krvi za transfuzijo z metodami za neposredno ugotavljanje prisotnosti virusov (Nucleic Acid Techniques – NAT).

Z imunohematološkimi preiskavami omogočamo varno transfuzijo krvi in presaditev krvotvornega tkiva ter preprečujemo nekatere neželene imunske pojave po transfuziji, transplantaciji in med nosečnostjo. V zadnjih letih opravljamo čedalje več molekularnobioloških preiskav, ki omogočajo tipiziranje na ravni DNA.

Z imunohematološkimi preiskavami sodelujemo v zdravstvenem programu vodenja nosečnosti. Z laboratorijskimi  preiskavami za ugotavljanje tkivne skladnosti sodelujemo v nacionalnih programih presajanja organov in tkiv.

Na ZTM opravljamo tudi terapevtske storitve. Bolnikom zagotavljamo kakovostne celične pripravke za napredna zdravljenja, t.i. celično terapijo, zdravljenje na področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem sodelujemo v multidisciplinarnih timih, na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija.

Vodimo register Slovenija Donor, ki je slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC), ki so pripravljeni darovati celice za bolnike, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost zdravljenja. Vključenost Slovenija Donorja v svetovni register darovalcev KMC Bone Marrow Donors Worldwide omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta.

Raziskave in razvoj so pomemben del dejavnosti ZTM, s katero razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Delujemo na področju izobraževanja, kjer svoje znanje in izkušnje širimo ter jih predajamo študentom, kolegom in bodočim sodelavcem.

Zavod RS za transfuzijsko medicino opravlja vse dejavnosti v skladu z vodenjem sistema kakovosti in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004.