MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb izvajamo mikrobiološke preiskave vzorcev krvi na okužbo z virusi hepatitisa A, B, C ter s HIV, citomegalovirusom, povzročiteljema sifilisa in toksoplazmoze.

Z laboratorijskimi testi v vzorcih krvi določamo protitelesa proti povzročiteljem bolezni (virusom, bakterijam, parazitu - povzročitelju toksoplazmoze) in/ali njihove antigene (proteine, ki so sestavni del virusov). Z metodami pomnoževanja nukleinskih kislin virusa pa lahko neposredno zaznamo prisotnost virusa.

Preiskave, ki jih izvajamo najdete v katalogu preiskav v sklopu mikrobiološke preiskave,  cene preiskav pa v ceniku virološke storitve.

Zadnje spremembe, ki se nanašajo na katalog mikrobioloških preiskav, so označene s podčrtanim tekstom.

Mikrobiološke preiskave opravljamo za zunanje naročnike (bolnišnice, zdravstvene domove, zasebnike) in samoplačnike, za katere imamo organizirano prostovoljno zaupno ali anonimno testiranje na HIV okužbo ter svetovanje.

Potrditveno testiranje izvajamo tudi za krvodajalce ZTM in krvodajalce drugih transfuzijskih centrov.


Samoplačniško testiranje na anti-SARS-CoV-2 IgG kvantitativno

S testom določamo specifična IgG protitelesa proti S (spike-bodica) proteinu na površini virusa. Prisotnost protiteles je posledica okužbe ali po cepljenju proti SARS-CoV-2. Trenutno ni določena mejna vrednost protiteles, ki ščiti pred okužbo.

Testiranje lahko opravite na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani in Centrih za transfuzijsko dejavnost. Delovni čas in lokacije so na voljo na naslednji povezavi: http://www.ztm.si/testiranje/
Najava ni potrebna.
Cena testa je 30 €. Izvid je na voljo v 3 delovnih dneh.

 

 

 

V Centru zagotavljamo vse dni v letu 24 urno testiranje možnih mrtvih darovalcev organov in tkiv.


Leta 2011 nam je Ministrstvo za zdravje podelilo dovoljenje za izvajanje preiskav na področju klinične in medicinske mikrobiologije. Komisija, imenovana s strani MZ, je v letu 2022 ponovno opravila pregled laboratorija in podelila dovoljenje za delo za naslednje petletno obdobje (številka dovoljenja: 0600-67/2021/8)

Zavod RS za transfuzijsko medicino je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LM-003 na področju preskušanja (SIST EN ISO 15189).

Objavljamo tudi dopolnilo k prilogi akreditacijske listine: Seznam preiskav s fleksibilnim obsegom akreditacije.

Laboratorij Centra s tem dokazuje, da ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in je kompetenten za opravljanje kakovostnih laboratorijskih storitev.

 

(posodobljeno: 4. 3. 2024)