IMUNOHEMATOLOŠKE PREISKAVE

Imunohematološke preiskave omogočajo varno transfuzijo krvi in presaditev krvotvornega tkiva, preprečujejo nekatere neželene imunske pojave po transfuziji, transplantaciji in v nosečnosti. Imunohematološke preiskave poenostavljeno predstavljajo pretransfuzijske preiskave (preiskave bolnikove krvi preden le-ta prejme določeno komponento krvi) in prenatalne preiskave - NOVOST.

 

 

Pretransfuzijske preiskave - gre za preiskave določanja skladnosti med krvodajalci in bolniki v različnih antigenskih sistemih krvnih celic (eritrocitov, trombocitov in levkocitov). Kjer se predvideva transfuzija krvi, je potrebno bolniku določiti krvno skupino ABO in Rh in opraviti t.i. navzkrižni preizkus. Tako zagotovimo, da po transfuziji ne bo prišlo do neželenih reakcij zaradi eritrocitnih protiteles. Bolniki vedno prejmejo kri svoje krvne skupine ABO in Rh, le v izjemnih primerih je dovoljeno transfundirati kri drugih krvnih skupin. Pri določenem odstotku bolnikov v okviru navzkrižnega preizkusa ugotovimo prisotnost eritrocitnih protiteles, kar nam narekuje dodatne preiskave, in sicer t. i. specifikacije eritrocitnih protiteles. Nato na osnovi odkrite specifičnosti eritrocitnih protiteles bolniku transfundiramo skladne eritrocitne komponente. Pri določenih skupinah bolnikov, predvsem so to bolniki s hemolitičnimi anemijami, moramo v okviru postavljanja diagnoze in uspešnosti zdravljenja opraviti preiskavi, ki ju imenujemo direktni in indirektni Coombsov test.

 


Prenatalne preiskave opravljamo v zvezi z neskladjem eritrocitnih antigenov med materjo in plodom, ki povzročajo t. i. fetomaternalno neskladje in s tem v zvezi določena obolenja ploda in novorojenčka. Med nosečnostjo je potrebno vsaki nosečnici določiti krvno skupino ABO in Rh in indirektni Coombsov test ter določiti morebitno prisotnost označevalcev okužb. Namen imunohematoloških preiskav je odkriti protitelesa, ki lahko povzročijo hemolitično bolezen ploda in novorojenčka, in preprečiti tvorbo teh protiteles tam, kjer je to mogoče. V primeru, da protitelesa odkrijemo, je potrebno ustrezno vodenje in morebitno zdravljenje nosečnice. V tem okviru zagotavljamo prenatalno zaščito (injiciranje lg anti-D) pred hemolitično boleznijo ploda in novorojenčka, neprekinjeno službo za preiskave krvi v programu prenatalne zaščite, opravljamo preiskave nosečnic in novorojenčkov v zvezi s transfuzijo ter s tem zagotavljamo transfuzijo skladne krvi in krvnih pripravkov. Pri izvajanju programa prenatalne zaščite sodelujemo tudi s svetovanjem, vodenjem evidence, npr. Nacionalnega registra imuniziranih žensk itd.

Z imunohematološkimi in imunogenetičnimi preiskavami sodelujemo tudi pri pripravah bolnikov na presaditev posameznih organov in tkiv.

Dejavnost imunohematologije je tudi določanje trombocitnih protiteles, ki nastanejo kot posledica imunskega odziva na trombocitne antigene, kar privede do zmanjšanja števila trombocitov.

Določamo prisotnost trombocitnih protiteles v serumu in na samih trombocitih ter specifičnost prisotnih protiteles. Najpogosteje uporabljene metode so imunofluorescenčni test (PIFT - Platelet ImmunoFluorescence Test), encimska metoda (ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) in metoda z monoklonskimi protitelesi (MAIPA - Monoclonal Antibody-specific Immobilization of Platelet Antigens).