PREISKAVE TKIVNE SKLADNOSTI

Tretji segment diagnostičnih preiskav predstavljajo testiranja tkivne skladnosti pred presaditvami organov, tkiv ali celic ter podpora diagnostiki avtoimunskih bolezni.

V tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja so po prvih poskusih presajanja tkiv pri živalih spoznali, da so vzrok za zavrnitev ali uspešno presaditev znamenja, ki so prisotna na presajenih tkivih. Imenovali so jih tkivni antigeni. Odkritje tkivnih antigenov pri človeku je potekalo po drugačni poti. Korenine ima v hematologiji in transfuziologiji, ko so v petdesetih letih pri bolnikih z levkemijo in nevtropenijo dokazali protitelesa, ki so aglutinirala bolniku tuje levkocite. Nobelov nagrajenec Jean Dausset je dokazal, da so nastanek teh levkoaglutinirajočih  protiteles povzročile transfuzije krvi. Protitelesa so bila usmerjena proti tkivnim antigenom, ki se med posamezniki razlikujejo. Najdemo jih na skoraj vseh celicah človeškega telesa. Ker pa so jih odkrili na levkocitih, so jih angleško poimenovali Human Leucocyte Antigens (HLA). Če zajamemo reprezentativni vzorec vsaj stotih oseb iste narodnosti in jim določimo tkivne antigene HLA, najdemo na celičnih površinah vrsto različnih antigenov HLA. Še bolj pa se med seboj razlikujejo dedni zapisi zanje. Raziskovanje raznolikosti tkivnih antigenov in genov med posamezniki, etničnimi skupinami, narodnostmi in rasami nadaljujemo tudi v sodobnih centrih za tipizacijo tkiv. Med ključnimi razlogi za te raziskave je želja in potreba po novih znanjih o vplivu skladnosti glede na tkivne antigene (tkivne skladnosti) med darovalcem in prejemnikom organa, tkiva ali celic na izhod presaditve.

 

 

V Centru za tipizacijo tkiv (CTT) na Zavodu RS za transfuzijsko medicino večino svojega dela posvečamo:
- testiranju tkivne skladnosti pred presaditvami ledvice,
- testiranju tkivne skladnosti pri presaditvi krvotvornih matičnih celic (KMC),
- določanje tkivnih antigenov pri prostovoljnih darovalcih KMC, članih Registra Slovenija-Donor, za banko popkovnične krvi,
- določanje HLA kot podpora diagnostiki avtoimunskih bolezni.

Z namenom, da bi razširili možno izbiro darovalcev, so nastale strogo nadzorovane neprofitne mednarodne organizacije, ki koordinirajo bodisi izbiro prejemnikov ali darovalcev na mednarodni ravni. Laboratoriji, ki z njimi sodelujejo morajo biti akreditirani pri ustreznih organizacijah. Tako je Center za tipizacijo tkiv  od leta 2000 akreditiran pri EFI (Evropski federaciji za imunogenetiko)