Novost - elektronsko potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji


Od 1. januarja 2024 bo izdaja potrdila darovalcem za uveljavitev odsotnosti iz dela zaradi darovanja krvi
(potrdilo za službo) potekala direktno v sistem ZZZS (E.PODK), do katerega bodo delodajalci dostopali sami.
E - potrdilo bo nadomestilo obstoječi papirnati obrazec.  

Darovalce prosimo, da zaradi izdaje E - potrdila, poleg osebnega dokumenta,  s seboj prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja.  

Za primer, da krvodajalec ne bo imel kartice ZZZS, smo poskrbeli, da je v sistemu izjemoma možna izdaja E – potrdila.
Ostalim krvodajalcem, ki potrebujejo le potrdilo o udeležbi npr. dijaki, študenti…, bomo še naprej izdajali papirnata potrdila o udeležbi. 


Hvala za sodelovanje in razumevanje.