Praznujemo 60 let Zavoda RS za transfuzijsko medicino


 


  

Zavod RS za transfuzijsko medicine in zaposleni proslavljamo častitljivo obletnico ob kateri se zahvaljujemo vsem tistim, ki so v preteklosti gradili transfuzijsko medicino ter postavili dobre temelje, na katerih gradimo in uspešno razvijamo in nadgrajujemo dejavnost. 

 

 

Največje priznanje transfuzijski dejavnosti in ustanovi je to, da nikoli nihče, ki je kri potreboval, ni ostal zanjo prikrajšan. To je zasluga vseh, tako krvodajalcev, Rdečega križa Slovenije z območnimi združenji in prostovoljci ter zaposlenih v transfuzijski dejavnosti in ostalih medicinskih strokah, ki 60 let vsako uro dneva, vse dni v letu skrbijo, da varna kri pride do tistih, ki jo potrebujejo.

 

Zavod RS za transfuzijsko medicino in njegova dejavnost sta posebnost znotraj slovenskega zdravstvenega sistema. Kri je namreč zdravilo, ki ga ne moremo izdelati brez tistih, ki nam kri darujejo - krvodajalcev. Smo vez med ljudmi, ki jo dajejo in bolniki, ki jo prejemajo. Transfuzijska dejavnost je v današnjem času eno redkih področij, kjer se je ohranilo tolikšno izkazovanje iskrene solidarnosti in pomoči med ljudmi. 

 

 

Zavod RS za transfuzijsko medicino je danes inštitucija, ki se lahko s ponosom primerja s podobnimi oz. enakimi v drugih državah. Storitve Zavoda in vloga so primerljive s tistimi v najbolj razvitih deželah Evropske unije in sveta.  Naši bolniki so deležni kakovostnega zdravljenja s krvjo. Z gotovostjo lahko trdimo, da kri in zdravila, ki jih  izdelujemo iz krvi, še nikoli niso bila tako varna in kakovostna kot so danes. Naš sistem prostovoljnega anonimnega krvodajalca je lahko vzor marsikateri državi.

 

Zavod za transfuzijsko medicino že dolgo ni več samo sinonim za kri in krvodajalstvo. Transfuzijska medicina se širi tudi na področje terapevtskih storitev za bolnike, kjer postaja del interdisciplinarnega pristopa pri zdravljenju s celicami ter pri presaditvah tkiv in organov.

Na Zavodu vodimo register Slovenija Donor, ki naših 16.000 nesorodnih darovalcev KMC vključuje v svetovni register darovalcev KMC Bone Marrow Donors Worldwide. S tem enakopravno sodelujemo v mednarodnem zagotavljanju transplantacij za naše bolnike.

 

 

V letošnjem jubilejnem letu, ko smo praznovali tudi 70 let organizirane transfuzijske dejavnosti v Sloveniji, smo obeleževanja obletnic zaključili s strokovnim srečanjem ob 60-letnici Zavoda »Transfuzijska medicina prihodnosti«, ki smo ga organizirali skupaj z revijo "Medicina danes", kjer so strokovnjaki Zavoda in sodelavci predstavili temeljno dejavnost in razvoj transfuzijske medicine.

 

Bistven poudarek direktorice Oddelka za preskrbo s krvjo Irene Razboršek je bil, da je »Prostovoljno neplačano krvodajalstvo vrednota, ki je v slovenskem narodu ostala ne glede na turbulentne čase. V Sloveniji ni nihče umrl, ker bi bile izpraznjene zaloge krvi, ker ne bi dobil transfuzije, ko bi jo potreboval, zato stroka ne bo pristala na pritiske kapitala, da se preskrba s krvjo, tkivi in celicami podvrže trgu, cenovnim pritiskom. Kri in tudi plazma je narodno bogastvo, ne pa tržno blago.« 

 

 

Debata, ki je potekala po predstavitvah številnih dejavnosti ZTM, je bila posvečena aktualnim dilemam, v katerih je transfuzijska dejavnost danes, predvsem pa vprašanju samozadostnosti pri zdravilih iz krvne plazme. Znano je namreč, da v Sloveniji - tako kot tudi drugje po Evropi in svetu - farmacevtski velikani poskušajo ločiti preskrbo s krvnimi komponentami, ki ni dobičkonosna, od zelo dobičkonosne preskrbe z zdravili iz krvi. Za zdaj za oboje velja samozadostnost, vendar družbe močno pritiskajo, da bi krvna plazma postala tržno blago.

 

 

Zavod bo tudi v prihodnosti sledil svoji strategiji in poslanstvu, da na  nacionalni ravni na profesionalen in pregleden način zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

 

Usmeritve Zavoda RS za transfuzijsko medicino v prihodnosti so, da pridobimo še dodatne mednarodne akreditacije in postanemo konkurenčni v širšem prostoru. Usmerili se bomo v razvoj novih terapevtskih produktov in storitev na področju regenerativne medicine, imunoterapije in transplantacijske medicine ter pridobitvi statusa terciarne dejavnosti. Za vse omenjene dejavnosti pa sta ključnega pomena razvojno-raziskovalna in izobraževalna dejavnost, ki ju Zavod izvaja že od ustanovitve.   

 

 

Predstavniki Rdečega križa Slovenije so se na posvetu zahvalili Zavodu za transfuzijsko medicino za dolgoletno dobro sodelovanje, vsi pa so poudarili, da mora Slovenija prepoznati, da je dajanje krvi v Sloveniji tako visoka vrednota in občudovanja vredna kultura, da je treba vsakega krvodajalca najskrbneje varovati.