Svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic

 

 

Glavno sporočilo svetovnega praznovanja je zahvala darovalcem krvotvornih matičnih celic (KMC)po celem svetu – nesorodnim darovalcem, sorodnim darovalcem, darovalcem popkovnične krvi, ki so že darovali svoje celice in vsem potencialnim darovalcem, vpisanim v svetovni register, ki so pripravljeni darovati. Praznovanje je namenjeno ozaveščanju javnosti o potrebi in pomembnosti darovanja KMC, saj je zdravljenje in življenje transplantiranih oseb odvisno od pripravljenosti darovalcev.

Obolelih z malignimi in drugimi boleznimi kostnega mozga, ki jim pri zdravljenju lahko pomaga le ustrezni darovalec, je vsak dan več. Doslej so darovalci s svojimi krvotvornimi matičnimi celicami rešili po svetu na stotine tisoč življenj – v Sloveniji že več kot 200 bolnikov.

Svetovni register BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), v katerega je vključen tudi naš register Slovenija-Donor, trenutno šteje okoli 28 milijonov potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic.

Slovenski nacionalni register Slovenija-Donor ima skoraj 17.000 članov, združuje nesorodne darovalce KMC in tako omogoča iskanje bolniku tkivno skladnega darovalca. Tkivna skladnost je ključnega pomena za uspešno transplantacijo. S sodelovanjem s svetovnim registrom darovalcev KMC je iskanje mogoče tudi med darovalci iz vsega sveta.

Ogromno število članov svetovnega registra BMDW daje več upanja, nekaterim bolnikom pa edino upanje za ozdravitev. Z največjo verjetnostjo bolniku zaradi podobnosti lahko najdemo darovalca v njegovi lastni družini, takoj za tem pa v njegovi lastni populaciji. Zato je še kako pomembno, da širimo nacionalne registre.

Za veliko otrok in odraslih, ki potrebujejo transplantacijo KMC, pa kljub 28 milijonom potencialnih darovalcev, ne uspemo najti bolniku ustreznega darovalca, ki bi mu omogočil zdravljenje.  Samo s povečevanjem nabora darovalcev se bolnikom povečuje možnost, da zanj najdemo ustreznega darovalca.

Darovalci iz registra Slovenija-Donor, ki so bili povabljeni k odvzemu za konkretnega bolnika, so največkrat darovali krvotvorne matične celice za naše bolnike, ravno tako pa so pomagali tudi tujim, ki so njihovo pomoč potrebovali. Po drugi strani smo za veliko večino naših bolnikov ustreznega nesorodnega darovalca našli v tujih registrih, večinoma v nemških, kar kaže, da je pri transplantacijah KMC izjemnega pomena mednarodno sodelovanje. Zato vsak potencialni darovalec, ki se vpiše v register SD in svetovni register BMDW, postane na voljo vsem  bolnikom po svetu, ki bi ga glede na tkivno skladnost potrebovali.

Z velikim spoštovanjem se zahvaljujemo vsem darovalcem, tudi tujim, ter vsakemu posamezniku, ki je z vpisom v register kjerkoli na svetu izkazal svojo pripravljenost darovati celice.

V kolikor bi se želeli pridružiti svetovni družini darovalcev, vas vabimo, da preberete osnovne informacije o vpisu, izboru in darovanju KMC, ki so dostopne na spletni strani www.ztm.si/slovenija_donor

Več o svetovnem praznovanju si lahko ogledate na http://www.worldmarrowdonorday.org/