Zavod RS za transfuzijsko medicino je prva javna inštitucija v Sloveniji s certifikatom dobre proizvodne prakse (GMP) za proizvodnjo zdravil za napredno zdravljenje

Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) je konec leta (20.12.2023) pridobil dovoljenje Agencije za Zdravila in Medicinske Pripomočke (JAZMP), za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil za namene kliničnega preskušanja. S tem je ZTM postal prva javna inštitucija v Sloveniji, ki je pridobila certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – Good Manufacturing Practice) na področju Zdravil za napredno zdravljenje.

 

Certifikat GMP se podeljuje proizvodnim centrom, ki izpolnjujejo najvišje standarde pri proizvodnji zdravil in izpolnjujejo najstrožje zahteve farmacevtske proizvodnje ter farmacevtskega sistema kakovosti.


Pridobitev certifikata GMP predstavlja zelo pomemben korak za razvoj dejavnosti ZTM na področju razvoja in klinične translacije najsodobnejših celičnih in genskih terapij. Med tovrstna napredna zdravljenja spadajo številne terapije na področju regenerativne medicine in zdravljenja z matičnimi celicami (področje ortopedije, travmatologije, kardiologije, celjenje po kirurških posegih, idr.), celične imunoterapije (npr. zdravljenje infektoloških bolezni z virusino-specifičnimi limfociti) ter imunoterapije na področju onkologije (terapija CAR-T, vakcine na osnovi dendritičnih celic, ipd.).