Uvod

Zavod RS za transfuzijsko medicino organizira podiplomsko šolo transfuzijske medicine na sedežu zavoda v Ljubljani trikrat letno. Izobraževanje vključuje teoretični del / predavanja in praktično usposabljanje /vaje.

 

Izobraževanje je namenjeno specializantom, ki imajo vsebine o transfuzijski medicini  vključene v programu specializacije. To so zdravniki, biokemiki in drugi zaposleni v laboratorijih z univerzitetno izobrazbo.


Izobraževanje priporočamo tudi zdravnikom specialistom, ki zdravijo bolnike s krvjo, transfuzijska medicina pa ni bila vključena v njihov program specalizacije.

 

Z izobraževanjem izboljšujemo in spodbujamo sodelovanje med klinično in transfuzijsko medicino. Heterogenost udeležencev omogoča medsebojno spoznavanje in seznanjanje s problematiko posameznih kliničnih področji, izmenjavo mnenj ter izkušenj udeležencev.

 

Mnenja udeležencev  preteklih izobraževanj, kažejo da izobraževanje  izpolnjuje pričakovanja udeležencev, jim nudi nova spoznanja in napotke za varno in kakovostno zdravljenje bolnikov s krnimi pripravki.

 

Prepričani smo, da boste pridobili znanja in praktične izkušnje za vaše delo.

 

Prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf.

Nosilka izobraževalnega programa

 

13. - 24. 1. 2025
Zavod RS za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
Rok prijave: 05.01.2025
Dodaj v outlook koledar
Ni več prostih mest
Obvesti prijatelja o dogodku