IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalna dejavnost Zavoda RS za transfuzijsko medicino poteka v tesni povezavi z razvojno in raziskovalno dejavnostjo zavoda. Zavod je pomemben partner slovenskim izobraževalnim inštitucijam.

Na Zavodu si prizadevamo za razvoj transfuzijske medicine in transfuzijske dejavnosti v Sloveniji. Ustvarjamo novo znanje, predvsem na področju transfuzijske medicine in transplantacije, celične in tkivne terapije ter laboratorijske diagnostike

Na teh področjih organiziramo različne seminarje, usposabljanja in delavnice za naše zaposlene in poslovne partnerje, ki želijo nadgraditi obstoječe znanje in se seznaniti z novostmi. Pri tem sodelujemo s slovenskimi in tujimi društvi, izobraževalnimi ustanovami in bolnišnicami. Naši strokovnjaki svoja spoznanja objavljajo v domačih in v tujih strokovnih publikacijah.

Smo učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov medicine, biomedicine, biokemije, biotehnologije, zdravstvene nege, babištva in laboratorijske biomedicine. Velik poudarek dajemo tudi izobraževanju krvodajalcev in dugih poslovnih partnerjev zavoda.

Koledar dogodkov