Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov

Vozniki, ki prevažajo krvne komponente, vzorce krvi za laboratorijske preiskave in zdravila iz krvi morajo imeti potrdilo Zavoda o poznavanju pogojev shranjevanja in prevoza navedenih krvnih pripravkov. Izobraževanje voznikov poteka na Zavodu v Ljubljani in vključuje naslednje vsebine:

  • Shranjevanje in prevoz krvnih komponent (eritrociti, trombociti, plazma)
  • Principi zagotavljanja »hladne verige«
  • Organizacija prevoza vzorcev kvi za NAT testiranje
  • Prevoz pokovnične krvi
  • SOP postopki za prevozu krvi in krvnih komponent
  • Prevoz zdravil iz krvi (faktorji strejevanja krvi itd.)  

Izobraževanje traja 2 uri in se zaključi s pisnim testom. Po uspešno opravljenjem preizkusu znanja vozniki prejmejo potrdilo o usposobljenosti za prevoz krvnih komponent, vzorcev krvi za laboratorijske preiskave in zdravil iz krvi.Prijave na izobraževanje sprejema Služba za izobraževanje.

Kontakt:

mag. Cvetka GREGORC, prof. zdr. vzg.

Služba za izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

e-mail: izobrazevanje@ztm.si

Tel.: +386 1 5438 197


Koledar dogodkov