Interreg IMMUNOCLUSTER-2

 

Projekt IMUNOCLUSTER-2 naslavlja krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Splošni cilj projekta je začetek kliničnega preskušanja za zdravljenje trojno negativnega raka dojke (TNBC) s celičnim cepivom (aHyC) na medregionalni ravni, da se ustvari možnost zagotavljanja personaliziranih naprednih terapij raka v regijah na obeh straneh meje in na cenovno dostopen način, razvijajo in izboljšujejo inovacijske sposobnosti ter omogoča uvajanje naprednih tehnologij.

Glede na obstoječe stanje bo projekt spodbujal inovativnost in izboljšal prenos tehnologije v MSP, krepil sodelovanje med inovativnimi podjetji, raziskovalnimi in zdravstvenimi ustanovami, ter omogočil kapitalizacijo že doseženih rezultatov prejšnjega projekta INTERREG ITA-SLO 2014-2020 Imuno- Grozd, v novem integriranem okviru na regionalni ravni. Inovativnost projekta IMMUNOCLUSTER-2 se kaže na več področjih, saj namerava v proizvodni proces priprave aHyC (vzpostavljen v podjetju Celica) vključiti inovativno tehnologijo NANT (bioreaktor VivaBioCell, VBC) validirano v prejšnjem projektu Immuno-Cluster, ki omogoča povečanje proizvodnje inovativnega cepiva aHyC, za začetek kliničnega preskušanja zdravljenja TNBC z aHyC na medregionalni ravni.
Kombinacija obeh inovacij in sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi bolnišnicami ter raziskovalnimi ustanovami bo bolnikom v regiji programa INTERREG ITA-SLO omogočilo dostop do najnaprednejše oblike zdravljenja raka.


Načrtovani pristop temelji na sodelovanju dveh MSP na obeh straneh meje z njunimi inovativnimi produkti (aHyC in tehnologija NANT). Na slovenski strani bosta v projekt zdravljenja z aHyC vključeni dve javni zdravstveni ustanovi (Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) in Onkološki inštitut Ljubljana (OIL)). Na italijanski strani bosta sodelovali javna bolnišnica Friuli Centrale (ASUFC) in Univerza v Vidmu (UNIUD), ki bosta pripravili pogoje za vključitev italijanskih bolnikov v klinično študijo.


Celotna vrednost projekta znaša 749.059,60 EUR. Trajanje od 1.9.2023 do 31.8.2025. Vrednost projekta je v 80% sofinancirano s strani ESRR.


ZTM bo skrbel za dobavo afereznega materiala za proizvodnjo imunohibridomov. Pred postopkom afereze bo pri vsakem pacientu opravljena  klinična ocena primernosti za aferezo.  Za vse dodatne pripravljalne korake, kot so transfuzija krvnih komponent ali vstavitev centralnega venskega katetra, bo poskrbel zdravnik, ki vodi zdravljenje. Zaradi specifične populacije bolnikov bodo merila za izbor darovalcev za aferezo ovrednotena in ustrezno prilagojena. Tehnična izvedba afereze bo optimizirana z namenom zagotavljanja zadostne učinkovitosti in varnosti za pacienta ter kakovosti afereznega produkta.  ZTM bo zagotavljal tudi obsevanje tumorskega tkiva namenjenega pripravi imunohibridomov z ionizirajočimi žarki.

 

Več na uradni spletni strani projekta: 
IMMUNOCLUSTER-2 | Italija-Slovenija (ita-slo.eu)