C3B projekt - program InterregZavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (pobudnik projekta) in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani izvajata projekt »Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank« z akronimom C3B, ki poteka v sklopu evropskega Program
a čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo.

Italijanski partnerji so Univerza v Trstu, biobanka v Benetkah ter FIF (Fondazione Italiana Fegato) iz Bazovice.

 

Povezava na uradno spletno stran projekta:
https://www.ita-slo.eu/en/c3b

 

 www.ita-slo.eu

 The Interreg Italy-Slovenia Programme now also on LinkedIn! 

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 - 31. 3. 2023


Vodja projekta na ZTM: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, Zavod RS za transfuzijsko medicino

Sodelujoči ZTM: Slavica Stanišić, mag. Maja Černilec, dr. Valerija Kovač, Marjana Šprohar, Melita Gracar, Dražen Franić, mag. Natalija Lampreht 


Cilji projekta so pregled stanja na področju biobank v dveh deželah Republike Italije, Furlaniji Julijski krajini in Benečiji ter v Republiki Sloveniji, izobraževanje deležnikov ter prenos dobrih praks iz akreditirane biobanke v Benetkah in članice mednarodne mreže BBMRC, v zainteresirane ustanove v obeh državah.


Za pregled stanja na področju biobank smo pripravili anketo, s katero želimo identificirati ustanove v naši državi, ki že zbirajo ali še nameravajo zbirati humani biološki material oziroma že imajo banko humanega biološkega materiala (* biobanko) ali jo želijo urediti, hkrati pa z anketo preveriti tudi interes po bioloških vzorcih zdravih dajalcev za namene raziskovalnih projektov in kliničnih raziskav.

* Definicija biobanke: “Banka humanega biološkega materiala je ustanova, ki hrani človeški biološki material s sledljivim izvorom ene ali več oseb, zbran in shranjen za nedoločeno ali omejeno časovno obdobje.”

Objave:
Primorski dnevnik, S projektom C3B do oblikovanja čezmejne biobanke, 5. 2. 2022


***


Progetto C3B, per una efficiente gestione delle biobanche nelle aree di Italia e Slovenia

Nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Slovenia è stato avviato un nuovo progetto dal titolo: “Piattaforma transfrontaliera per una gestione efficiente delle biobanche” con l'acronimo C3B.


1. 10. 2021 - 31. 3. 2023


L'obiettivo del progetto “Piattaforma transfrontaliera per una gestione efficiente delle biobanche” è la creazione di una piattaforma per la gestione e la standardizzazione dei sistemi di biobanche. L'intento del progetto è anche quello di rafforzare la collaborazione tra le biobanche di due regioni italiane, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con la Slovenia. Partner per la parte slovena sono la Facoltà di Medicina, l'Università di Lubiana e il Centro Trasfusionale Sloveno e partner dei progetti per la parte italiana sono l'Università di Trieste, la Biobanca dell’Azienda Sanitaria AULSS3 Serenissima di  Venezia, la società Experteam di Venezia e il capofila FIF (Fondazione Italiana Fegato) di Basovizza (Trieste).


Le biobanche, in quanto biodepositori di materiale biologico, ricevono, conservano e distribuiscono materiale biologico e informazioni clinicamente rilevanti da utilizzare nella ricerca e negli studi clinici. Sono un elemento cruciale per svolgere studi clinici e ricerche di alta qualità, anche nell'area della medicina personalizzata. L'obiettivo del progetto è condurre un'indagine sulle condizioni delle biobanche, esistenti nelle regioni delle istituzioni partner, formare il personale e trasferire le buone pratiche dai sistemi accreditati delle biobanche, alle istituzioni di entrambi i paesi che mostreranno interesse nell'approfondire l'argomento.