Strokovno srečanje projekta, 29.9. 2022

Strokovno srečanje projekta »Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank« / Riunione professionaledel progetto »Piattaforma transfrontaliera per una gestione efficiente delle biobanche«

29. september 2022/29. settembre 2022

Ljubljanski grad, Hribarjeva dvorana / Castello di Lubiana, Hribarjeva dvorana

13:30 –14:00 Sprejem udeležencevs / Accoglienza dei partecipanti

14:00 –14:15 Otvoritev srečanja in uvodni nagovori / Apertura della riunione, Discorsi di apertura

14:15 –14:45 prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Vzpostavitev pilotne biobanke vzorcev zdravih kontrol / Istituzione di una biobanca pilota di campioni da controlli sani

14:45 –15:15 doc. dr. Tadeja Režen, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakultetaBiobanke na Medicinski fakulteti UL in širše v Sloveniji / Biobanche presso la Facoltà di Medicina ULe oltre in Slovenia

15:15 –15:45 dr. Devis Pascut, Fondazione Italiana Fegato, BazovicaInterreg projekt C3B: čezmejno sodelovanje za vzpostavitevmreže biobank v programskem območju / progetto Interreg C3B: una cooperazione transfrontaliera per construire una rete di biobanche nell'Area di Programma

15:45 –16:00 Razprava / Discussion

Srečanje je organiziral Zavod RS za transfuzijsko medicino v sodelovanju z Medicinsko fakulteto

 

Utrinki iz srečanja:
Foto: Miran Juršič