IT PROJEKTI

Na ZTM imamo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja lastni razvoj nacionalnih informacijskih sistemov za podporo transfuzijski službi. Dne 14.2.1990 smo na ZTM uvedli informacijski sistem DATEC za podporo osnovne dejavnosti, ki smo ga v naslednjih letih prenesli v vse transfuzijske ustanove po Sloveniji. Malo kasneje, v začetku leta 1992 smo podprli tudi dejavnost RK na področju krvodajalstva s programom Kaplja, leta 1997 pa smo izdelali informacijski sistem za potrebe društva hemofilikov Slovenije. V začetku 21. stoletja smo pričeli z razvojem telemedicine. Dne 18.04.2003 smo na ZTM izvedli prvo telemedicinsko storitev v okviru razvoja testnega telemedicinskega sistema. Telemedicino v slovenski transfuzijski službi smo v redni produkciji (24/7) pričeli uporabljati dne 4.11.2005. V naslednjih letih smo telemedicino uvedli v vse slovenske transfuzijske ustanove in povezali informacijske sisteme v celoto.