Informacijski sistem v transfuzijski službi

 

30 let informacijskega sistema DATEC 

 

Dne 14.2.2020 je minilo 30 let od uvedbe informacijskega sistema DATEC v slovensko transfuzijsko službo. DATEC je plod domačega znanja. Razvili smo ga na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana in uvedli v vse slovenske transfuzijske ustanove in tudi v nekatere bolnišnične krvne banke. DATEC je povezan z laboratorijskimi stroji, s sistemom teletransfuzije, s poslovno informacijskim in drugimi zalednimi sistemi. Že več kot 30 let neprekinjeno deluje v verigi preskrbe slovenskih bolnišnic s krvjo. Končni uporabnik je bolnik, ki potrebuje življenjsko potrebno tekočino kri, zato mora biti sistem varen, zanesljiv in  stalno na razpolago.  Na osnovi dejanskih rezultatov lahko potrdimo, da DATEC že 30 let uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Rezultat je varna transfuzija, saj v zgodovini DATEC še nismo zabeležili računalniškega incidenta, ki bi dosegel bolnika.

Ogled predstavitve 30 let IS DATEC na 6. slovenskem kongresu transfuzijske medicine z mednarodno udeležbo, petek, 9. oktober 2020 - povezava na video

 

Marko Breskvar