Univerzitetni in visokošolski učitelji

Habilitirani visokošolski učitelji zaposleni na Zavodu so strokovnjaki, ki razvijajo in uveljavljajo slovensko transfuzijsko medicino.

 

  1. red. prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ.dipl.kem. je izvoljena v naziv redne profesorice za področje Biokemija in molekularnabiologija  na Medicinski fakulteti (2008)

  2. red. prof. dr. Primož Rožman, dr. med. spec. transf. je izvoljen v naziv redni profesor za področje  Interna medicina na Medicinski fakulteti (2015)

  3. izr. prof. Urban Švajger, mag. farm. je izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje Farmacevtske biokemije na Fakulteti za farmacijo (2019)

  4. izr. prof. dr. Elvira Maličev, univ. dipl. biol. je izvoljena v naziv izredne profesorice za področje Biologija celice na Biotehniški fakulteti (2020).

  5. asis. Primož Poženel, dr. med., spec. transf. med., izvoljen v naziv asistenta  za področje Transfuzijska medicina na Katedri za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (2021)

  6. viš. pred. prim. Irena Bricl, dr. med. spec.transf. izvojena v naziv višja predavateljica za področje Transfuzijska medicina na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (2009)

  7. viš. pred. mag. Cvetka Gregorc, prof. zdr. vzg., je izvoljena v naziv višja predavateljica za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2011)

  8. Musar Blanka, dipl. m. s. je izvojena v naziv strokovna sodelavka za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2013)

  9. Andreja Nunar Perko, dipl. m. s. je izvojena v naziv strokovna sodelavka za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2013)