Univerzitetni in visokošolski učitelji

Habilitirani visokošolski učitelji zaposleni na Zavod so strokovnjaki, ki razvijajo in uveljavljajo slovensko transfuzijsko medicino.

 

 1. red. prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ.dipl.kem. je izvoljena v naziv izredne profesorice za področje Biokemija  na Medicinski fakulteti (2002)
 2. red. prof. dr. Primož Rožman, dr. med. spec. transf. je izvoljen v naziv redni profesor za področje  Interna medicina na Medicinski fakulteti 2015
 3. doc. dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., je izvoljena v naziv docentka za področje Biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti (2006).
 4. doc. dr. Urban Švajger, mag. farm. je izvoljen v naziv docenta za področje Farmacevtske biokemije na Fakulteti za farmacijo (2012)
 5. doc. dr. Uroš Rajčevič, dr. vet. med. je izvoljen v naziv docenta za področje Biotehnologije na Biotehniški Fakulteti (2012)
 6. doc. dr. Elvira Maličev, univ. dipl. biol. je izvoljena v naziv docentka za področje Biologija celice (2012).
 7. asis. Maja Černilec, univ. dipl. kem., je izvoljena v naziv asistenta za področje Biokemije in molekularne biologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (2011)
 8. viš. pred. prim. Irena Bricl, dr. med. spec.transf. izvojena v naziv višja predavateljica za področje Transfuzijska medicina na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (2009)
 9. viš. pred. mag. Cvetka Gregorc, prof. zdr. vzg., je izvoljena v naziv višja predavateljica za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2011)
 10. Musar Blanka, dipl. m. s. je izvojena v naziv strokovna sodelavka za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2013)
 11. Andreja Nunar Perko, dipl. m. s. je izvojena v naziv strokovna sodelavka za področje Zdravstvena nega na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2013)