Specializanti iz zunanjih ustanov

Za zdravnike, farmacevte in zaposlene v laboratorijih, ki imajo transfuzijsko medicino v programu specializacije, organiziramo trikrat letno (januarja, maja in oktobra) podiplomsko šolo transfuzijske medicine.

Izobraževanje je namenjeno tudi drugim zdravnikom, ki pri svojem delu potrebujejo znanje iz transfuzijske medicine za zdravljenje s krvjo ter za sodelovanje v dežurstvu, pripravljenosti  in nadomeščanju zdravnikov - specialistov transfuziologov.

 

 

Zdravniki specializanti

 

Izobraževanje iz transfuzijske medicine za specializante /zdravnike je v programu naslednjih specializacij:

 • splošna, abdominalna,
 • kardiovaskularna,
 • ortopedska,
 • torakalna,
 • plastična rekonstrukcijska
 • estetska kirurgija,
 • urologija,
 • travmatologija,
 • anesteziologija,
 • interna medicina,
 • pediatrija,
 • ginekologija s porodništvom,
 • klinična mikrobiologija,
 • medicinska biokemija,
 • laboratorijska biomedicina.

 

Izobraževanje vključuje 6 dni predavanj, 4 dni vaj in izpit. Za specializante klinične mikrobiologije, medicinske biokemije in laboratorijske biomedicine je organizirano še dodatno 10 dnevno praktično usposabljanje. Izobraževanje poteka v dveh ciklusih: imunohematologija in komponentna terapija. Za področje imunohematologije je potrebno opraviti določeno število preiskav. Praktično usposabljanje udeleženci lahko opravijo po dogovoru na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani ali v svoji matični bolnišnici, kjer Centre za transfuzijko dejavnost  vodijo zdravniki specialisti transfuzijske medicine.

 

Udeleženci prejmejo povzetek predavanj. Priporočena dodatna literatura:»Handbook of transfusion«, United Kingdom Blood Services. Dostopna je na spletni strani:

http://www.transfusionguidelines.org.uk/docs/pdfs/htm_edition-4_all-pages.pdf

 

Po zaključku obeh ciklusov predavanj in praktičnem usposabljanju sledi preizkus znanja. Udeleženci, ki uspešno opravijo preizkus znanja, prejmejo potrdilo o usposobljenosti za ocenjevanje rezultatov transfuzioloških preiskav na temeljni ravni in izvajanje osnovnih opravil pri zbiranju, predelavi, shranjevanju, izdajanju in uporabi krvnih komponent.                                                                                                            

 

Izobraževanje se izvaja v dogovoru z Zdravniško zbornico Slovenije.


Koledar dogodkov

 

Specializanti  medicinske biokemije, klinične mikrobiologije, laboratorijske biomedicine

Izobraževanje vključuje 6 dni predavanj in 5 dni vaj. Pridobljeno znanje se vrednoti sproti, zato zaključnega izpita ni. Predavanja potekajo v popoldanskem času od 14. do 18. ure. Praktično usposabljanje je organizirano med rednim delovnim časom na Zavodu od 8. do 16. ure.

Izobraževanje se izvaja v dogovoru z Zbornico laboratorijske medicine Slovenije.


Koledar dogodkov

 

Magistri farmacije - specializanti

Izobraževanje iz transfuzijske medicine za mag. farm. je v programu specializacije iz klinične farmacije in oblikovanja zdravil.

 

Izobraževanje vključuje 5 dni predavanj s področja preskrbe s krvjo in komponentne terapije. Udeleženci prejmejo povzetke predavanj. Priporočamo še: »Handbook of transfusion«, 4 izdaja, United Kingdom Blood Services. Dostopna je na spletni strani: http://www.transfusionguidelines.org.uk/docs/pdfs/htm_edition-4_all-pages.pdf.

 

Praktično usposabljanje poteka v Centru za promet z zdravili in medicinskimi pripomočki na Zavodu.

 

Izobraževanje se izvaja v dogovoru z Lekarniško zbornico Slovenije.

 

Koledar dogodkov

 

 

Dodatne informacije:

 

mag. Cvetka GREGORC, prof. zdr. vzg.

Služba za izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

 

e-mail: izobrazevanje@ztm.si

Tel.: +386 1 5438 197