Strokovni partnerji-povezave

  • ZDRUŽENJE ZA TRANSFIZIJSKO MEDICINO – SZD

  •  SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER ZA TRANSFUZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN ANESTEZIOLOGIJO – ZZBNS