Cenik

Izobraževanje iz transfuzijske medicine (kroženje v okviru pripravništva, specializacij itd.)

 

1.1.1.1 Stopnja
izobrazbe udeležencev
EUR / 1 uraEUR / 1 tedenEUR / 1 mesec
Visoka VII/II
(zdravniki in drugi)
10 EUR 200 EUR 600 EUR
Visoka strokovna - VII/I
in višja izobrazba - VI
8 EUR 160 EUR 480 EUR
Srednja - V 5 EUR 120 EUR 360 EUR
 
 

Uporabnina prostorov

Na ZTM razpolagamo z opremljeno predavalnico in laboratorijem − vajalnico. Prostore je mogoče uporabljati vse dni v tednu. Zaračunava se skupni čas trajanja izobraževanja, vključno s časom za pripravo in pospravljanje.

 

ProstoriEUR / 1 ura
Predavalnica 35 EUR
Laboratorij - vajalnica 30 EUR
Oprema za snemanje in ozvočenje po dogovoru
Laboratorijska operma po dogovoru