Tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce

Tečaj je namenjen:

  • srednjim medicinskim sestram (SMS) in zdravstvenim tehnikom (ZT), zaposlenim v transfuzijskih ustanovah in kliničnih oddelkih bolnišnic
  • diplomiranim medicinskim sestram (dipl. m. s) in diplomiranim zdravstvenikom (dipl. zn.), zaposlenim v transfuzijskih ustanovah in kliničnih oddelkih bolnišnic
  • laboratorijskim tehnikom (lab. teh.), zaposlenim v transfuzijskih ustanovah
  • diplomiranim inženirjem laboratorijske biomedicine (dipl. inž. lab. biomed.) zaposlenim v transfuzijskih ustanovah in kliničnih oddelkih bolnišnic
  • biologom, mikrobiologom, biotehologom, zaposlenim v transfuzijskih ustanovah

 

Navedeni poklici v času dodiplomskim študijskih programov ne pridobijo dovolj znanj in kompetenc za sodelovanje v postopkih zdravljenja s krvjo in za izvajanje predtransfuzijskih laboratorijskih preiskav. Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (Ur. l. RS št. 9/2007) določa, da se morajo zdravstveni delavci, ki izvajajo predtransfuzijske preiskave in sodelujejo z zdravnikom pri zdravljenju bolnikov s krvjo, po diplomi dodatno izobraziti in usposobiti za to delo. Usposabljanje za delo na področju transfuzijske dejavnosti med drugim vključuje tudi tečaj iz transfuzijske medicine, ki ga organizira Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Tečaj traja od 2 do 4 tedne. Obseg in vsebina tečaja sta prilagojena potrebam psameznih poklicnih skupin (Tabela 1):

 

Obseg, vsebina, število ur in udeleženci tečaja transfuzijska medicina

 

Število tednovProgramVsebinaŠtevilo urUdeleženci
PredavanjaVaje
1.teden
2.teden
Osnovni program Uvod in zgodovina transfuzijske medicine 1h / SMS, ZT, dipl. ms., dipl. zn., lab. teh., lab. inž., biol. in mikro., zaposleni na transf. odd. in bolnišnicah
Osnove transfuzijske medicine v povezavi s klinično medicino in zdravstveno nego 25h 15h
Osnove imunologije, virologije in transplantacije 24h 15h
3.teden Program A Poglobljena znanja s področja priprave, shranjevanja, transporta krvnih komponent in komponentne terapije 25h 15h SMS, ZT, dipl. ms., dipl. zn., zaposleni na transf. odd. in bolnišnicah
4.teden Program B Poglobljena znanja o laboratorijski diagnostiki na področju imunologije, virologije in transplantacije 25h 15h SMS, ZT, dipl. ms., dipl. zn., lab. teh., lab. inž., biol. in mikro., zaposleni na transf. odd.
SKUPAJ število ur 100h 60h  

 

Ob koncu tečaja se pridobljeno znanje preveri s pisnim testom, praktične veščine pa z izvedbo praktičnih nalog. Udeleženci, ki uspešno opravijo preizkus znanja, prejmejo potrdilo o usposobljenosti za izvajanje transfuzioloških preiskav na temeljni ravni oz. izvajanje osnovnih opravil pri zbiranju, predelavi, shranjevanju, izdajanju in uporabi krvnih komponent.

Udeleženci prejmejo povzetke predavanj. 

Izobraževanje je zavedeno v registrih Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in  Zbornice laboratorijske medicine Slovenije ter ovrednoteno z licenčnimi točkami.

 

Dodatne informacije:

mag. Cvetka GREGORC, prof. zdr. vzg.

Služba za izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

e-mail: izobrazevanje@ztm.si

Tel.: +386 1 5438 197

Koledar dogodkov