Obvezna delovna praksa

Zavod ima pri Gospodarski zbornici Slovenije verificirana učna mesta za praktično usposabljanje dijakov v srednjem strokovnem izobraževanju:  tehnik zdravstvene nege, tehnik laboratorijske biomedicine in farmacevtski tehnik.

 

Tudi dijakom drugih srednjih šol in študentom različnih fakultet omogočamo, da na Zavodu opravijo obvezno delovno prakso. Vključimo jih v delovne procese, kjer lahko v šoli pridobljena teoretična znanja prenesejo s prakso. Dobrodošle so tudi njihove ideje za večjo učinkovitost poslovanja Zavoda. Dobro delo nagradimo v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ  Povrnemo stroške prevoza na delo in regres za prehrano v višini in pod pogoji, ki veljajo za zaposlene.

 


Kontakt:

mag. Cvetka GREGORC, prof. zdr. vzg.

Služba za izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

 

e-mail: izobrazevanje@ztm.si

Tel.: +386 1 5438 197


Prijava