Diplomske naloge

Urška Tajnšek: Uporaba matičnih celic iz maščobe kot hranilne plasti za gojenje embrionalnih matičnih celic.

Petra Konečnik: Določanje izražanja označevalcev embrionalnih matičnih celic v periferni krvi človeka z metodo PCR v realnem času (SLO / ENG)

Mojca Jež: Identifikacija celic z embrionalnimi lastnostmi v kostnem mozgu odraslega človeka (SLO / ENG)

Klemen Zupančič: Vpliv gojenja v tridimenzionalnem okolju na rast in diferenciacijo humanih matičnih celic (SLO / ENG)