Pripravniki iz drugih ustanov

Pogoje za opravljanje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev določa »Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti« (Ur. list RS št. 33/04).

Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

Vsebine s področja transfuzijske laboratorijske diagnostike so vključene v programe pripravništva dipl. inž. lab. biomedicine in drugih zdravstvenih delavcev. Zanje pripravimo 1 do 2 tedenski program usposabljanja na Zavodu. Na Zavodu so usposobljeni  menotorji za vodenje in usposabljanje pripravnikov.

 

Kadidati se za datum kroženja na Zavodu dogovorijo s Službo za izobraževanje:  

 

Kontakt:

mag. Cvetka GREGORC, prof. zdr. vzg.

Služba za izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

e-mail: izobrazevanje@ztm.si

Tel.: +386 1 5438 197


Prijava