Ostalo

 

Hemovigilanca, I. Bricl, M. Potočnik, 2012

      Neželene reakcije ob transfuziji

 

Hemovigilanca, S. Levičnik Stezinar, 2oo5

      Postopki za nadzor okužb pri krvodajalcih

      Postopki za nadzor potransfuzijskih okužb

 

OPTIMALNO ZDRAVLJENJE ANEMIJE V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU IN VARNOST TRANSFUZIJSKEGA ZDRAVLJENJA, 2007