Zborniki izobraževanj

AVTOTRANSFUZIJA, 1999
Zbornik predavanj 2. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo v kirurgiji, 1999

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI, 2000 
Zbornik predavanj 3. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo v kirurgiji, 2000

INTENZIVNA NEGA IN TERAPIJA, 2001 
Zbornik predavanj 4. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo v kirurgiji, 2001

ZDRAVLJENJE NOVOROJENČKOV IN OTROK, 2002 
Zbornik predavanj 5. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo, 2002

TRANSFUZIJSKA MEDICINA V PORODNIŠTVU, 2004 
Zbornik predavanj 6. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo, 2004

ZDRAVLJENJE S KRVJO V GASTROENTEROLOGIJI IN HEPATOLOGIJI, 2005 
Zbornik predavanj 7. podiplomskega seminarja Zdravljenje s krvjo, 2005