Študijska literatura

 

TERAPEVTSKA BIOTEHNOLOGIJA, univerzitetni učbenik za vaje, dopolnjena izdaja 2019