RAZVOJNA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Na področju razvoja in raziskav razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Učinkovita uporaba celic in njihovih pripravkov namreč postaja temelj novih naprednih zdravljenj.
Hitro se razvijajoče celične terapije in regenerativna medicina zahtevajo nove, inovativne pristope za pripravo visokotehnoloških terapevtskih pripravkov z visoko dodano vrednostjo, ki omogočajo kakovostnejše življenje bolnikov. Naše raziskave so s področja medicinskih in naravoslovnih ved ter biotehnologije, spadajo med temeljne in aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih.

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1953, pod šifro 0311.
ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojne in raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje R&R dejavnosti.

POROČILO O DELU RAZVOJNO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI za leto 2020