Način naročanja

  • Naročilnica ZTM 
  • Napotnica ZZZS
  • Naročilnica naročnika s seznamom preiskovancev
  • Samoplačniško

 Obvezni podatki na naročilnici:1. Podatki o preiskovancu:


 Priimek in ime
 Datum rojstva (dan, mesec, leto)
 Identifikacijska številka (EMŠO, matična številka pacienta - kadar je podatek razpoložljiv, ZZZS številka-v  primeru naročila mikrobioloških preiskav)

 

2. Podatki o naročniku:


Ustanova, organizacijska enota, naslov, telefonska številka kontaktne osebe, ambulanta oz. ime zdravnika, ki naroča preiskavo 


3. Seznam zahtevanih preiskav, storitev (ter naročenih krvnih pripravkov),


4. Oznaka stopnje nujnosti,


5. Razlog naročila (zdravniška diagnoza, indikacija),


6. Podatki o prejšnjih transfuzijah in nosečnostih (če obstajajo),


7. Datum in čas odvzema ter vrsta vzorca,


8. Datum in čas naročanja,


9. Žig in podpis zdravnika (ali osebe pooblaščene za naročanje). Zaželeni so podatki o kontaktni osebi: ime, naziv ter kontaktna telefonska številka naročnika.

 

 

Kriteriji sprejemljivosti naročila:


Podatki o preiskovancu na naročilnici in vzorcu (ter identifikacijskem dokumentu) morajo biti skladni, ime/naziv naročnika in storitve jasno označene – v nasprotnem primeru pri nujnih naročilih z naročnikom telefonsko preverjamo podatke oz. naročene storitve, ter v nenujnih naročilih, pri očitnih neskladnostih, zavrnemo naročilo.