TIPIZACIJA HLA IN UGOTAVLJANJE TKIVNE SKLADNOSTI

Spoštovani naročniki,
prosimo vas, da dosledno upoštevate navodila, ki so opredeljena pri posamezni preiskavi. Ta vključujejo navodila za odvzem vzorca, navodila za pošiljanje vzorca, uporabo epruvete priporočene velikosti z vpisanimi obveznimi podatki in pogoje shranjevanja ter transportiranja vzorca.
V primeru, da prejmemo neustrezen vzorec, preiskave žal ne bomo mogli izvesti in vas bomo o tem obvestili. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na tel. 01/ 2302 313; 01/5438 220 oz. interna linija UKC Ljubljana 4975.
Hvala za zaupanje.

                                                                              Center za tipizacijo tkiv


Pred presaditvijo organov

       Določitev HLA-A, B, C, DR, DQ - Tipizacija

       Določitev  HLA-A, B, C, DR, DQ - Potrditvena tipizacija

       Določitev HLA-A, B, C, DR, DQ  - Tipizacija - nujno 

       Standardni navzkrižni preizkus 

       Standardni navzkrižni preizkus  – nujno

       Razčlenjeni navzkrižni preizkus 

       Razčlenjeni navzkrižni preizkus  – nujno

       Navzkrižni preizkus z DTT

       Navzkrižni preizkus z DTT – nujno

       Globoko zamrzovanje limfocitov darovalca 

       Avtologni navzkrižni preizkus 

       Avtologni navzkrižni preizkus  – nujno

       Izolacija limfocitov iz vranice – nujno 

       Splošni presejalni test  HLA z DTT

       Krioprezervacija serumskih vzorcev 

       Priprava serumov SLO bolnikov za pošiljanje v centre ET

       Krioprezervacija serumskega vzorca tujega bolnika na čakalnem spisku ET

       Določanje prisotnosti protiteles IgG anti HLA I+II s testom LUMINEX

       Določanje specifičnih protiteles IgG anti  HLA I+II s testom LUMINEX

       Določanje prisotnosti protiteles IgG anti HLA I+II s testom ELISA

       Določanje specifičnosti protiteles IgG anti  HLA I+II s testom ELISA

       Določanje specifičnosti protiteles IgG anti HLA I+II s testom ELISA - nujno

       Imunogenetska obravnava bolnika za včlanitev v nac. in ET čakalni spisek za

       transpl. organov  umrlih darovalcev

       Ponovno vrednotenje imunološkega statusa bolnika za včlanitev v ČS

       Krioprezervacija genomske DNA

       PAKET – presejalni testi anti-HLA

       PAKET – testiranje za vključitev na čakalno listo Evrotransplanta

       PAKET – določitev protiteles proti darovalčevim HLA

       PAKET – možni mrtvi darovalec ledvice iz Slovenije

       PAKET – možni mrtvi darovalec ledvice iz drugih držav Evrotransplanta

 


Pred presaditvijo KMC

       Tipizacije HLA-A, B, C, DR, DQ

       Potrditvene tipizacije HLA-A, B, C, DR, DQ

       Subtipizacije HLA-A, B, C, DR, DQ

       PAKET – sorodni darovalec – cela družina

       PAKET – sorodni darovalec – nepopolna družina

       PAKET – izbrani nesorodni darovalec iz registra Slovenija-Donor

       PAKET – izbrani nesorodni darovalec iz tujih registrov

       PAKET – tipizacija bolnika za iskanje v registru nesorodnih darovalcev

 


Za podporo diagnostiki bolezni

       Celiakija

       Narkolepsija

       »Birdshot chorioretinopathy«

       Revmatoidni artritis

       Uveitis, Ankilozantni spondilitis, Reaktivni artritis, Sacroileitis

       Behçetova bolezen

       Psoriaza

       Sistemski lupus eritematozus

       Sjögrenov sindrom

       Multipla skleroza

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – A, B, C

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – A, B

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – A

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – B

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – C

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – DR

       Diagnostika bolezni - določitev genskih zapisov HLA – DQ

 
 

Za registracijo Slovenija Donor (SD) 

       Osnovna tipizacija HLA darovalca  registra SD – HLA-A,B,DR 

       Genska tipizacija HLA-C darovalca registra SD - nizka stopnja ločljivosti 

       Genska tipizacija HLA-DQ darovalca registra SD - nizka stopnja ločljivosti 

       Genska tipizacija HLA-A  darovalca registra SD - visoka stopnja ločljivosti 

       Genska tipizacija HLA-B  darovalca registra SD - visoka stopnja ločljivosti

       Genska tipizacija HLA-C darovalca registra SD - visoka stopnja ločljivosti

       Genska tipizacija HLA-DR  darovalca registra SD - visoka stopnja ločljivosti

       Genska tipizacija HLA-DQ  darovalca registra SD - visoka stopnja ločljivosti