Presaditev organov – Določitev HLA-A, B, C, DR, DQ -Tipizacija - nujno

Metoda: Limfocitotoksični test

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: 

- 2 večji bezgavki (približno 1 cm3), kadar to ni mogoče pa več manjših, sterilno shranjenih v fiziološki       raztopini, ali

- košček vranice (približno 4 cm3),  sterilno shranjen  v fiziološki raztopini

Priporočena velikost epruvete: /

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime ali začetnice preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca, številka ETDN, kadar jo že imajo

Transport:    vzorci morajo biti  hranjeni in transportirani v 24-ih urah pri temperaturi   +5 do  +22 °C

Zahtevani vzorec: bezgavka / vranica

Sprejem naročil: Nujno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 4 ure

 

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.:  49 75