Presaditev organov – Določitev HLA-A, B, C, DR, DQ - Potrditvena tipizacija

Metoda:  PCR-SSP, PCR-SSO Luminex

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem periferne krvi  v epruveto  s citratnim antikoagulantom.

Priporočena velikost epruvete: 4,5ml x 4 oziroma 2,7ml x 6

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani v 24-ih urah pri temperaturi  +15 do  +22°C

Zahtevani vzorec: Polna kri, odvzeta v epruveto s citratnim antikoagulantom

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 4 – 5 dni

 

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313; 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75