Navzkrižni preizkus z DTT

Metoda:  Limfocitotoksični test

Vrsta:  Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:

- BOLNIK: odvzem periferne krvi  v epruveto brez antikoagulanta

- MOŽNI  DAROVALEC: odvzem periferne krvi  v epruveto  s citratnim antikoagulantom.

Priporočena velikost epruvete:                

- BOLNIK6 ml x 2 brez antikoagulanta oz. 4,5 ml x 3 z gelom za pospeševanje koagulacije

-  MOŽNI  DAROVALEC: 4,5ml x 4 oziroma 2,7ml x 6 s citratnim antikoagulantom

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime preiskovancev, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorcev

Transport:    vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani v 24-ih urah pri temperaturi  +15 do  +22°C

Zahtevani vzorec:             

- Serum bolnika

- Polna kri možnega darovalca odvzeta v epruveto s citratnim antikoagulantom

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti):   4 – 5 dniCenter za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313; 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75