Krioprezervacija serumskega vzorca tujega bolnika na čakalnem spisku ET

Metoda: Luminex

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene za vakumski odvzem z EDTA

Priporočena velikost epruvete: volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca

Transport:    vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi  +2 do  +25 °C

Zahtevani vzorec: serum, plazma

Sprejem naročil:  Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 14 dni

 

 

Opombe:     

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.:  01 2302 313; 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75