Globoko zamrzovanje limfocitov darovalca

Metoda: /

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:
-2 večji bezgavki (približno 1 cm3), kadar to ni mogoče pa več manjših, sterilno shranjenih v fiziološki
  raztopini ali
-košček vranice (približno 4 cm3),  sterilno shranjen  v fiziološki raztopini

Priporočena velikost epruvete: /

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime ali začetnice preiskovanca,  datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca, številka ETDN, kadar jo že imajo

Transport:  vzorci morajo biti  hranjeni in transportirani pri temperaturi  +5 do  +22 °C

Zahtevani vzorec: bezgavka/vranica

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 1 ura

 

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.:49 75