Priprava serumov SLO bolnikov za pošiljanje v centre ET

Metoda:  /

Vrsta:  Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:
- odvzem periferne krvi  v epruveto  brez  antikoagulanta ali
- odvzem periferne krvi v epruveto z gelom za pospeševanje koagulacije

Priporočena velikost epruvete:                 
- 6ml x 2 epruveti brez antikoagulanta ali
- 4,5ml x 3 epruvet z gelom za pospeševanje koagulacije ali
- 5-10ml seruma

Obvezni podatki na epruveti:  priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi  +5 do  +22 °C,

Zahtevani vzorec: Serum

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 1 ura

 

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75