Celiakija

Diagnostika bolezni - celiakija (določitev genskih zapisov za antigene HLA-DQ2, DQ8, DQ3/DQ2)

 

Metoda:  PCR-SSP/ PCR-SSO luminex

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tipizacija HLA /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene

Priporočena velikost epruvete: volumen 2,7 – 9 ml

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca

Transport: vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi +2 do  +25 °C

Zahtevani vzorec: Polna kri

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 4 – 5 dni

 

 

Opombe: Kri z antikoagulantom (ne Heparin)

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75