Imunogenetska obravnava bolnika za včlanitev v nac. in ET čakalni spisek za transpl. organov umrlih darovalcev

Vsebina v izdelavi.