Genska tipizacija HLA-DQ darovalca registra SD - nizka stopnja ločljivosti

Metoda: PCR-SSP/PCR-SSO luminex/sekvenciranje

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivna skladnost/

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene

Priporočena velikost epruvete: višina 75 mm, premer  15 mm, volumen 4,5 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport: vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi  +2 do  +25 °C

Zahtevani vzorec: Polna kri

Sprejem naročil: Redno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 4 – 5 dni

 

 

Opombe:  Kri z EDTA antikoagulantom

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 227                         

Interna linija UKC Lj.: 49 75