SLOVENIJA DONOR

 
18. septembra obeležujemo svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic (World Marrow Donor Day).
Osrednje sporočilo je zahvala vsem, ki so krvotvorne matične celice (KMC) že darovali in tistim, ki so z vpisom v register pokazali pripravljenost, da bi to storili.

Hvala vsem darovalcem celic za življenje.


Register Slovenija Donor in Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, sta zahvalo darovalcem povezala s praznovanjem življenja.
Ob izjemnem odzivu javnosti na letošnjo kampanjo »Daj se na seznam« sta namreč pripravila poseben zahvalni video. V njem je priznani slovenski barman iz limone, ki je prepoznavni simbol akcije, zasnoval osvežilno »KMC limonado«.

Vabljeni k ogledu videa:


V Sloveniji vsako leto več bolnikov s krvnimi raki, tako odralih kot tudi otrok, potrebuje nesorodnega darovalca krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor je slovenski register (seznam) nesorodnih oseb, ki so pripravljene darovati krvotvorne matične celice (KMC) za bolnike s krvnim rakom, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost za preživetje.

Obsežnejši kot je register darovalcev, večja je možnost, da bomo našli bolniku tkivno skladnega. Zato sta Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino združila moči v kampanji »Daj Se Na Seznam«, ki ozavešča javnost o pomenu nacionalnega registra darovalcev KMC in vzpodbuja k vpisu v Slovenija Donor. Več o kampanji si lahko ogledate na spletni strani "Daj se na seznam".  Katerikoli izmed darovalcev žal ni primeren za bolnika, ki potrebuje KMC. Da bi KMC lahko presadili, se morata bolnik in darovalec skladati v tkivnih antigenih, imenovanih HLA. To so znamenja, ki jih vsak izmed nas nosi na površini svojih tkiv. Vsaka oseba ima zase značilen nabor tkivnih antigenov HLA, ki se zelo redko ponovi pri drugi osebi. V primeru, ko gre za sorojenca, je verjetnost, da bosta imeli dve osebi enake tkivne antigene, največja in znaša približno 25%. Med osebami, ki si niso v sorodu, pa je  težko najti dve z enakimi tkivnimi znamenji, torej dve tkivno skladni. Samo tkivno skladen darovalec pa lahko pomaga bolniku. Slovenija Donor združuje slovenske nesorodne darovalce KMC in popkovnične krvi, tako da lahko bolniku tkivno skladnega darovalca najprej iščemo znotraj svojih vrst. Vključenost Slovenija Donorja v svetovni register darovalcev KMC World Marrow Donor Association (WMDA) pa omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta. Le 0.3% od do sedaj vpisanih v Slovenija Donor je tudi dejansko darovalo KMC. Največ teh, kar 43%, je darovalo KMC slovenskim bolnikom. Eden izmed razlogov, da za bolnika ne najdemo primernega darovalca, so premajhni nacionalni registri. Tkivno skladne posameznike namreč lažje najdemo med osebami iste narodnosti, saj so si njihovi geni bolj podobni.